Jana Kilińskiego 12
08-110 Siedlce
Tel: 692 686 051