•  

REGULAMIN RPOMOCJI


Regulamin promocji Zrób zdjęcie swoich włosów i zgarnij 50zł
1. Promocja obowiązuje od XX.09.2022r. do 31.12.2022r.
2. Z Promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
- wykonają zdjęcie włosów, przed ścięciem
- przekażą włosy o długości min. 40cm, o wadze min. 50g do jednego z Punktów Skupu wskazanych na stronie: https://polskiewlosy.pl/nasze-punkty/ 
- wykonają zdjęcie włosów po ścięciu 
- zarejestrują ścinane włosy na stronie https://polskiewlosy.pl/nasze-punkty/ 
3. Za każdą przekazaną kitkę, spełniającą wymagania Promocji wypłacana jest dodatkowa Premia w wysokości 50zł. Premia jest dodatkiem do kwoty za sprzedaną kitkę. 
4. Warunkiem uzyskania Premii jest potwierdzenie przez organizatora promocji spełnienia warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie
5. Przelew bankowy w formie Premii jest wykonywany wyłącznie na rachunek bankowy podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 48h od momentu prawidłowej rejestracji włosów. Godziny liczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7. Udział w promocji jest związany z wyrażeniem zgód marketingowych, określonych w formularzu rejestracyjnym.
8. Organizatorem promocji jest CDB Primus Tomasz Kochańczyk, NIP: 8652315627, Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka


Regulamin promocji Poleć nas i zyskaj 50zł
1. Promocja obowiązuje od XX.09.2022r. do 31.12.2022r.
2. Z Promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
- polecą jeden z naszych Punktów Skupu wskazanych na stronie: https://polskiewlosy.pl/nasze-punkty/  innej osobie (Osobie z polecenia)
- Osoba z polecenia przekaże włosy o długości min. 40cm, o wadze min. 50g do jednego ze wskazanych Punktów Skupu 
- Osoba Polecająca zarejestruje się na stronie https://polskiewlosy.pl/nasze-punkty/ 
3. Za każdą przekazaną kitkę, spełniającą wymagania Promocji wypłacana jest dodatkowa Premia w wysokości 50zł. Premia jest wypłacana wyłącznie Osobie Polecającej  
4. Warunkiem uzyskania Premii jest potwierdzenie przez organizatora promocji spełnienia warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie
5. Przelew bankowy w formie Premii jest wykonywany wyłącznie na rachunek bankowy podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 48h od momentu prawidłowej rejestracji na stronie  https://polskiewlosy.pl/nasze-punkty/ . Godziny liczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7. Udział w promocji jest związany z wyrażeniem zgód marketingowych, określonych w formularzu rejestracyjnym.
8. Organizatorem promocji jest CDB Primus Tomasz Kochańczyk, NIP: 8652315627, Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka